Què vol dir Consum Responsable?

L’acte individual de consumir un producte o servei, té unes repercussions econòmiques, socials i mediambientals. Per tant, conscients o no, cadascú és responsable d’aquestes repercussions.

Repercussions econòmiques:
Si paguem per un producte o servei, justifiquem que es continuï fabricant de la mateixa manera. Si consumim productes d’empreses ètiques, col·laborem amb elles per anar cap a una economia més ètica.

Repercussions socials:
Si paguem el que és just, el salari i les condicions laborals de les persones que participen en fer el producte, seran més dignes.

Repercussions mediambientals:
Dependent de la manera com es faci el procés de producció, la gestió dels residus, el transport i la venta d’un producte o servei, tenen un impacte major o menor sobre el medi ambient. Som responsables de consumir productes fets de manera ecològica, propera a nosaltres, per generar el mínim o cap residu.

Preu del producte és diferent que el cost del producte